Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen ondertitelen en vertalen?

Het belangrijkste verschil is dat je in het geval van ondertitelen gebonden bent aan twee regels van maximaal 37 leestekens per tijdframe. Het is dus belangrijk om een ervaren specialist in te schakelen die een dialoog samen kan vatten zonder de essentie te verliezen.


Hoe ziet het ondertitelingsproces eruit?

Het proces begint met het 'spotten' (oftewel het opdelen in blokken van de gesproken tekst in twee regels), waarna wordt bepaald welke leessnelheid het meest geschikt is. De ondertitels worden vervolgens vertaald door onze vertalers en nagekeken door een corrector. Daarna worden ze als tekstbestand met tijdcodes naar de klant gestuurd ter redactie. Nadat eventuele wijzigingen zijn aangebracht worden de titels met behulp van ondertitelingssoftware geplaatst in het videobestand. Het videobestand kan vervolgens zowel digitaal als op DVD worden geleverd.


Is het ook mogelijk om voor tweetalige ondertiteling te kiezen?

Ja dit is mogelijk. Bij tweetalige ondertiteling worden twee verschillende talen in één ondertitel gecombineerd. Een voorbeeld hiervan zijn films voor de Belgische markt. De bovenste regel bevat dan bijvoorbeeld de Nederlandse ondertitel en de onderste regel de Franse.


Hoeveel ondertitels zitten er in een film?

Gemiddeld zijn er 7 tot 11 ondertitels nodig per minuut gesproken woord.


In welk format kan ik mijn bestanden ter ondertiteling aanleveren?

U kunt het bestand digitaal aanleveren in low resolution via email of We Transfer.

Wat is het verschil tussen brontaal en doeltaal?

De brontaal is de taal waaruit de tekst vertaald wordt en de doeltaal is de taal waarnaar de tekst vertaald wordt.


Wat is het verschil tussen vertalen en tolken?

Vertalen betreft geschreven taal, terwijl tolken gaat om gesproken taal.

Vertalers vertalen, tolken tolken.

Professionele vertalers zijn een doeltreffende brug tussen de talen waarmee zij werken; zij brengen de boodschap van de oorspronkelijke tekst met behoud van stijl en de juiste terminologie over in hun moedertaal.


Wat is het verschil tussen vertalen en copywriting?

Het is de taak van een vertaler om een goedlopende vertaling te maken van de brontekst. Als het gaat om een wervende tekst voor commerciële doeleinden kan het zijn dat de vertaling eerst nog bewerkt moet worden door een copywriter. Copywriting is het geschikt maken van een tekst voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep.


Waarom zou ik mijn website laten vertalen?

Lezers blijven tweemaal zo lang op een site als de informatie in hun eigen taal wordt weergegeven.


Wat kost een vertaling?

Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder de aard en het doel van de tekst, of de vertaling een redactieslag nodig heeft en of het gaat om een spoedklus. Wij geven dan ook de voorkeur aan het maken van een offerte op maat. Klik hier voor het aanvragen van een offerte.


Uw opdracht geveild op het Internet?

Het gebeurt, maar niet bij ons. English Services (Communications) bv staat voor vertrouwelijk en deskundig vertalen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Het is erg belangrijk aan wie u uw vertaalopdracht uitbesteedt. Anders kan het zomaar gebeuren, dat een gedeelte aan de ene kant van de wereld ligt en een ander gedeelte aan de andere kant. Wie heeft uw stuk allemaal gelezen, misschien wel een concurrent. Wilt u uw tekst vertrouwelijk laten vertalen. Dat kan, bij ons.

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer moet een vertaling beëdigd worden?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van een verklaring, stempel en handtekening van de vertaler. Met de verklaring, die opgesteld is in de taal waarin vertaald is, geeft de vertaler aan dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst. Een beëdigd vertaler staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister en bij de Rechtbank, waar zijn of haar gegevens geverifieerd kunnen worden. De vertaling, de brontekst en de verklaring van de vertaler worden op een fraudebestendige wijze aan elkaar gehecht. Een beëdigde vertaling is vereist voor officiële documenten zoals (notariële) aktes, diploma’s, en stukken die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven.


Apostille en legalisatie

Naast de beëdiging kan een vertaling ook worden voorzien van een apostille. Door het plaatsen van een apostille - die beschikbaar is in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans - op het document wordt de handtekening van de beëdigde vertaler door de Arrondissementsrechtbank waar deze handtekening is geregistreerd, bekrachtigd. De apostille geldt voor landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag.

Documenten die bestemd zijn voor landen die niet bij dit verdrag aangesloten zijn, moeten worden gelegaliseerd. Legalisatie houdt in dat het document achtereenvolgens gezien moet worden door de Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is geregistreerd, het Ministerie van Justitie Den Haag en het Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag.