Veelgestelde vragen

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer moet een vertaling beëdigd worden?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van een verklaring, stempel en handtekening van de vertaler. Met de verklaring, die opgesteld is in de taal waarin vertaald is, geeft de vertaler aan dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst. Een beëdigd vertaler staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister en bij de Rechtbank, waar zijn of haar gegevens geverifieerd kunnen worden. De vertaling, de brontekst en de verklaring van de vertaler worden op een fraudebestendige wijze aan elkaar gehecht. Een beëdigde vertaling is vereist voor officiële documenten zoals (notariële) aktes, diploma’s, en stukken die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven.


Apostille en legalisatie

Naast de beëdiging kan een vertaling ook worden voorzien van een apostille. Door het plaatsen van een apostille - die beschikbaar is in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans - op het document wordt de handtekening van de beëdigde vertaler door de Arrondissementsrechtbank waar deze handtekening is geregistreerd, bekrachtigd. De apostille geldt voor landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag.

Documenten die bestemd zijn voor landen die niet bij dit verdrag aangesloten zijn, moeten worden gelegaliseerd. Legalisatie houdt in dat het document achtereenvolgens gezien moet worden door de Arrondissementsrechtbank waar de handtekening van de vertaler is geregistreerd, het Ministerie van Justitie Den Haag en het Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag.


Wat is het verschil tussen brontaal en doeltaal?

De brontaal is de taal waaruit de tekst vertaald wordt en de doeltaal is de taal waarnaar de tekst vertaald wordt.


Wat is het verschil tussen vertalen en tolken?

Vertalen betreft geschreven taal, terwijl tolken gaat om gesproken taal.

Vertalers vertalen, tolken tolken.

Professionele vertalers zijn een doeltreffende brug tussen de talen waarmee zij werken; zij brengen de boodschap van de oorspronkelijke tekst met behoud van stijl en de juiste terminologie over in hun moedertaal.


Wat is het verschil tussen vertalen en copywriting?

Het is de taak van een vertaler om een goedlopende vertaling te maken van de brontekst. Als het gaat om een wervende tekst voor commerciële doeleinden kan het zijn dat de vertaling eerst nog bewerkt moet worden door een copywriter. Copywriting is het geschikt maken van een tekst voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep.


Wat kost een vertaling?

Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder de aard en het doel van de tekst, of de vertaling een redactieslag nodig heeft en of het gaat om een spoedklus. Wij geven dan ook de voorkeur aan het maken van een offerte op maat. Klik hier voor het aanvragen van een offerte.